Siirry sisältöön

Yleiset ehdot

På svenska nere på denna sida

1. Osapuolet ja laajuus

Nämä ehdot säätävät Flowbird Sverige AB, filial i Finland ja asiakkaan suhdetta, asiakkaan joka on liittynyt Flowbird applikation pysäköinnin maksupalveluun. Flowbird Sverige AB, filial i Finland saattaa päivittää nämä ehdot jotta Flowbird App voidaan mukauttaa vastaamaan muutoksia alla olevan mukaisesti:

 • Tekninen kehitys,
 • Muutoksia sovellettavassa lainsäädännössä,
 • Muutoksia sääntelyssä koskien pankkien, korttiyhtiöiden ja/tai muu viranomaisen digitaalisia maksuja,
 • Administratiivinen menettely tai uusia rutiineja koskien tietoturvaa.

Flowbird Sverige AB, filial i Finland varaa itselleen oikeuden vapaasti arvioida asiakkaan hakemusta liittyä Flowbird Appiin. Asiakas voi Flowbird Sverige AB, filial i Finlandin hyväksynnän jälkeen käyttää Flowbirdin applikaatiopysäköintiä joka on tarjolla joko lataamalla Appia tai käytämällä sitä nettiselaimen kautta. Asiakkaan aktivoitua pysäköintinsä hän hyväksyy nämä yleiset ehdot. 

Flowbird app voidaan käyttää pysäköitäessä kaduilla Pohjoismaissa (Pysäköitäessä Suomen ulkopuolella asiakkaan pitää hyväksyä kyseisen maan sovellettavissa olevat yleiset ehdot jotta Appia voidaan käyttää)

Pysäköintiä sallivilla alueilla on opasteet olemassa olevilla ehdoilla sekä taksoilla ja aluekoodeilla. Alueen opasteet kertovat jos pysäköinti on mahdollista ajankohtaisella alueella.

2. Liittyminen Flowbird appiin

Liittyminen Flowbird Appiin tapahtuu mobiiliapplikaation, internetin tai muun rajapinnan kautta joita palvelu tarjoaa. Kuluttajasuojalaki (38/1978) sovelletaan näiden yleisten ehtojen lisäksi.

3. Pysäköintimaksun maksu käyttäen Flowbird App

Jotta asiakas voisi käyttää Flowbird App hänellä pitää olla seuraavat asiat:

 • Voimassa oleva puhelinnumero
 • Ajankohtaisen ajoneuvon rekisterinumero
 • Sähköpostiosoite

Asiakkaan pitää valita käypä maksutapa ja rekisteröidä tarvittavat kortti- tai tilitiedot joita tarvitaan Flowbird Appin käyttöä varten.

Jos asiakas haluaa käyttää Flowbird Appin palvelumuotoja (esimerkiksi jos asiakas haluaa vastaanottaa automaattisesti lähetettyjä kuitteja oston jälkeen), asiakkaan pitää myös antaa:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite

Asiakkaan vastuulla on käyttäjätietojen ja ajoneuvon rekisterinumeron oikeellisuus ja että nämä aina ovat oikein rekisteröityjä Flowbird Appiin. Flowbird Sverige AB, filial i Finland ei vastaa väärin annetuista tiedoista rekisteröinnissä, riippumatta rekisteröntimenetelmästä.

Aloittaakseen pysäköinnin maksamista Flowbird Appin kautta asiakkaan pitää käyttää tarjolla olevat rajapinnat. Jotta maksu voidaan aloittaa asiakkaan pitää valita kelpaava aluekoodi tai taksa sekä valita pysäköitävä ajoneuvo. On asiakkaan vastuulla tarkistaa kadun tai alueen opastusta jotta pysäköintiä voidaan tehdä missä asiakas aikoo pysäköidä ajoneuvonsa.

Jos asiakas käyttää älypuhelinta sekä Flowbird Appin paikannustoimintoa, asiakas itse on vastuussa ja varmistaa että Flowbird Appin ehdotus täsmää kadun tai alueen opastuksen kanssa.

Flowbird Sverige AB, filial i Finland ei siis vastaa virheistä kun asiakas on valinnut tai antanut väärä aluekoodi tai taksa, esimerkiksi käyttäessä Flowbird Appin paikannustoimintoa.

Hinnat ja maksut

Kun pysäköinti on alkanut asiakas hyväksyy sen että Flowbird App veloittaa asiakkaalta pysääköintimaksun, sisältäen alv (24%). Lopullinen pysäköintimaksu lasketaan heti pysäköinnin loputtua ja se on yhdistelmä koostuen pysäköintiajasta ja taksasta tietylle kadulle tai pysäköintialueelle.

Lisänä pysäköintimaksuun Flowbird Sverige AB, filial i Finland veloittaa maksun per tapahtuma joka vastaa 12%:a lopullisesta pysäköintimaksusta, kuitenkin vähintään 0.35€ per tapahtuma.

Taksoilla ja aluekoodeilla kiinteillä ajanjaksoilla hinta on jo etukäteen päätetty ja asiakasta veloitetaan heti. Pysäköinnit ilman kiinteitä ajanjaksoja lopetetaan järjestelmän kautta asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti, kun pysäköinti on aloitettu tai jatkettu, milloin tahansa ennen kuin valittu lopettamisaika on saavutettu, tämänhetkisten pysäköinnin maksimiaikojen mukaisesti.

Pysäköintialueilla joilla voi pysäköidä kauemmin kun 7 vuorokautta, asiakasta aina veloitetaan heti jos valittu pysäköintiaika ylittää 7 vuorokautta..

4. Henkilötietojen käsittely

Flowbird Sverige AB, filial i Finland käsittelee henkilötietojasi jotta voisi tarjota pysäköinnin maksupalvelua applikaation tai nettiselaimen kautta. Henkilötiedot käsitellään tunnistamista tai autentisoimista varten, jotta Flowbird Sverige Ab, filial i Finland voisi suorittaa pysäköinninvalvontaa sekä tarvittavaa hallinnointia ylläpitämään Flowbird Appin toimivuutta sekä palvelua sinulle Flowbird Appin käyttäjänä..

Yritys Flowbird Sverige Ab hallinnoi Flowbird App ja maksutapahtumia käsittelee yritys PayEx Ab, molemmat Flowbird Sverige Ab, filial i Finlandin toimeksiantamana. 

Flowbird Sverige AB ja PayEx AB toimivat henkilötietoapuna ja sitoutuvat henkilötietoapusopimuksen kautta suojaamaan henkilötietoja sekä ei käyttämään henkilötietoja muulla tavoin kuin Flowbird Sverige AB, filial i Finland ohjeistaa. 

Asiakkaalla on oikeus pyytää Flowbird Sverige AB, filial i Finland korjaamaan henkilötietonsa jos näissä on virheitä. Sinulla on myös oikeus pyydettäessä saada rekisteriseloste sinua koskevista henkilötiedoistasi joita käsitellään. vastustaa käsittelyä sekä jättää valitusta käsittelystä Tietosuojavaltuutetulle, sinulla on myös oikeus käsittelyn rajaamiseen.

Lisätietoa Flowbird Sverige AB, filial i Finlandin henkilötietojen käsittelystä löydät täältä: https://flowbird.fi/yksityisyys

5. Asiakkaan peruuttamisoikeus huomioiden alla olevia rajoituksia

Jokaista erillistä ostosta Flowbird App käyttäen koskee peruuttamisoikeus joka selviää 6 kap. 14§ kuluttajasuojalaissa (38/1978). Asiakkaalla on oikeus luopua etämyyntisopimuksesta ilmoittamalla palveluntuottajalle tästä käyttäen peruuttamislomaketta joka on tässä liitteenä tai muulla tavoin selkeästi viimeistään 14 päivää sopimuksen solmimisesta. 

Ostamalla Flowbird Appin kautta asiakas hyväksyy palvelun alkua heti kun osto on vahvistettu. Peruuttamisoikeus on voimassa seuraavien mainittujen rajoituksien mukaisesti. Niissä tapauksissa kun palvelu on toteutettu ennen peruuttamisoikeuden määräajan loputtua, toisin sanoen kun pysäköintiaika on loppunut kun asiakas käyttää peruttamisoikeutensa, asiakas suostuu siihen että ei ole peruuttamisoikeutta kun palvelu on toteutunut, kts. 6 kap. 16 § kuluttjasuojalaki (38/1978).

Tapauksissa kun palvelu ei ole vielä toteutunut ja asiakas peruuttaa ostoksensa asiakkaalle hyvitetään 6 kap. 19§ kuluttajasuojalain (38/1978) mukaisesti. Kun asiakas käyttää peruuttamisoikeutta Flowbird Sverige Ab, filial i Finland veloittaa asiakkaalta ne päivät kun pysäköinti on jatkunut. Maksu vastaa vuorokausilippua pysäköidessä ajankohtaisella taksa/pysäköintialueella tai taksa/aluekoodilla jokaisesta päivästä joka on mennyt sen jälkeen kun maksut aloitettiin ja kunnes ilmoitit Flowbird Sverige Ab, filial i Finlandille että haluat lopettaa pysäköintisi. Loput summasta mitätöidään ja palautetaan. s.

Esimerkki. Olet ostanut kuukauden pysäköinti 50 eurolla ja haluat perua ostoksesi alkaen päivä 6. Kun alueen vuorokausitaksa on 5 euroa tulee palvluntuottaja hyvittää sinulle: 50 euroa-6 päivää x 5 euroa=20 euroa. Palveluntuottaja veloittaa 6 päivän vuorokausiataksa = 30 euroa ja 20 euroa hyvitetään.[Exempel. 

Flowbird Sverige AB, filial i Finland ei hyvitä pysäköintimaksuja jotka on ostettu vahingossa tai asiakas on unohtanut lopettaa pysäköintinsä.

Tapauksessa jossa asiakas haluaa peruuttaa ostonsa yllämainitun mukaisesti, asiakkaan tulee viipymättä ottaa yhteyttä: Flowbird Sverige AB, filial i Finland sähköpostitse: support@flowbird.fi tai 0207 307 940.

Asiakas joka tekee reklamaation tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

 • Päivämäärä ja pysäköinnin alkamisaika.
 • Ajoneuvon ajankohtainen rekisterinumero.
 • Maksettu pysäköintitaksa.
 • Peruutettavan oston ostosumma.
 • Asiakkaan kortin kuusi ensimmäistä numeroa neljä viimeistä. 
 • Maksutapa (Visa, Mastercard).

6. Asiakkaan vastuu ja sitoumus

Asiakkaan vastuulla on:

 • Jos palvelu ei toimi tai ei ole käytettävissä, jää asiakkaan vastuulle maksaa pysäköinnistä muilla hyväksytyillä maksutavoilla. 
 • Jos asiakkaan matkapuhelin ei toimi, on ilman virtaa tai asiakkaan matkapuhelinoperaattorilla on ongelmia jotka tarkoittavat että Flowbird App ei voida käyttää osoitetulla tavalla, on asiakkkaan vastuulla maksaa pysäköinnistä muilla hyväksytyillä maksutavoilla.
 • Varmistaa että pysäköinti on alkanut katsomalla kännykästä applikaation tilannekuvanäyttöä tai muun varmistuksen kautta joka annetaan kun pysäköintiä aloiteataan netin tai muiden tarjottujen rajapintojen kautta.
 • Aloittaa pysäköintiä oikealla ajoneuvolla ja aluekoodilla mihin ajoneuvo on pysäköitynä.
 • Varmistaa pysäköinnin ostoa Flowbird Appissa sellaisella tavalla joka asiakkaan pankki tai korttiyhtiö vaatii. 
 • Valitse alustava lopetusaika. Asiakas voi tarvittaessa lopettaa pysäköintinsä etuajassa, tämä ei koske etukäteen päätettyjä aluekoodeja joissa aika ja hinta ovat kiinteitä aikavälejä tai jos pysäköinti ylittää 7 vuorokautta.
 • Varmistua siitä että alueen opastus sallii pysäköintiä.
 • Pitää Flowbird Sverige AB, filial i Finland korvausvelvottomana kaikissa riidoissa asiakkaan ja niiden yritysten välillä jotka edustavat asiakkaan valitsemaa maksutapaa joka toimii palvelussa tai asiakkaan ja matkapuhelinoperaattorin välisiä riitoja.
 • Huolehtia siitä että maksukortti tai luottokortti on voimassa ja siinä on katetta eikä nettiostoja ole estetty.
 • Huolehtia ja muistaa rekisteröidä uusi maksu- tai luottokortti ennen kuin vanha kortti menee umpeen, muuten Flowbird Sverige AB, filial i Finland voi sullkea asiakkaan pääsy Flowbird Appiin välittömästi. Tämä tarkoittaa että asiakkaan tili Flowbird Appissa poistetaan käytöstä ja voidaan avata uudestaan vain jos uusi hyväksytty maksutapa annetaan. 
 • Asiakkaan matkapuhelin tai muu tekninen varustus toimii oikein ja on yhteensopiva Flowbird Appin kanssa.
 • Koko ajan pitää olla päivitetty applikaatio tai päivitetty rajapinta jotta Flowbird App voidaan käyttää oikealla tavalla.
 • Voimassa oleva asukaspysäköintilupa pitää olla kun ostaa aluekoodi asukaspysäköinnille.
 • Toiminto ”pushtieto” aktivoidaan Flowbird Appissa niissä tapauksissa kun asiakas haluaa muistutuksia tai muu info sitä kautta.
 • Paikannustoiminto on aktivoitu jos asiakas haluaa käyttää GPS-toimintoa joka antaa ehdotuksia aluekoodeista.

7. Yleistä

Tapahtumien tositteet
Tietoa asiakkaan tapahtumista löytyy asiakkaan henkilökohtaisilta sivuilta jotka löytyvät osoitteella: https://my.flowbirdapp.com/. Asiakas voi tulostaa jaksollisia raportteja ”Omat sivut” osiosta ja Flowbird App säilyttää asiakkaan pysäköintitaphtumat 12 kuukautta pysäköintitaphtumasta. 

Pysäköintikuitti
Jos asiakas haluaa Flowbird App voi lähettää pysäköintikuitti sähköpostiin kun pysäköinti lopetetaan. Asiakas voi itse kytkeä päälle/pois nämä toiminnot henkilökohtaisella nettisivulla, vaihtoehtoisesti olla yhteyksissä Flowbird App asiakaspalveluun. 

Vastuu tilin pääsystä
Kun asiakas rekisteröityy Flowbird App lähettää tietoa rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen. Salasana lähetetään sähköpostitse. Asiakas pidetään kirjautuneena palvelussa kunnes asiakas aktiivisesti päättää kirjautua ulos. Uloskirjautumisen jälkeen tarvitaan salasana kirjautumiseen. Salasanaa käytetään kirjautumiseen ja pääsyyn henkilökohtaiselle nettisivulle osoitteessa: https://my.flowbirdapp.com

Asiakas on vastuussa Flowbird Appin kaikesta käytöstä ja suostuu ilmoittamaan niin pian kuin mahdollista asiakaspalveluun jos hän epäilee että tiliä on käyttänyt asiankuulumaton henkilö tai muulla tavoin asiankuulumattomalla tavalla.

Asiakaspalvelu ja yhteys asiakaspalveluun ja Flowbird Sverige AB, filial i Finland

Flowbird Sverige AB, filial vastaa kysymyksiin koskien sopimusta ja palveua arkisin kl. 8 -16.

Yhteystiedot:
Flowbird Sverige AB, filial i Finland
Kyrkobyvägen 38
66200 KORSNÄS Puh. 0207 307 940
Sähköposti: support@flowbird.fi

Asiakas on vastuussa siitä että tietoa joka asiakas suullisesti tai kirjallisesti jättää Flowbird Appin asiakaspalveluun tai muuta kautta Flowbird Sverige Ab, filial i Finlandille ei sisällä kokonaisia maksukorttinumeroita tai muuta tietoa luotto-, pankki- tai maksukorteista eikä myöskään muu arkaluontoinen ( kuten etninen alkuperä, poliittinen mielipide, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, terveys/sairauksia, henkilön seksuaalinen elämä tai seksuaalinen suuntaus, geneettistä tietoa, biometristä tietoa jolla henkilö yksiselitteisesti tunnistetaan. 

8. Reklamaatio jos Flowbird apissa tapahtuu virhe

Asikas joka haluaa reklamoida palvelussa tapahtunutta virhettä tulee viestittää Flowbird appin asiakaspalveluun kohtuullisessa ajassa (30 päivää) siitä kun asiakas on huomannut virheen.

Niissä tapauksissa kun asiakas jättää reklamaatio asiakaspalvelu suorittaa selvityksen ja palaa tämän jälkeen asiakkaaseen vastauksella. Jos asiakas ei reklamoi kohtuullisessa ajassa hän voi menettää oikeutensa vedota virheeseen..

Kun asiakas tekee reklamaatio hänen pitää selvästi kertoa vian laadusta. Jos tämä ei tehdä oikealla tavalla voi asiakas menettää oikeutensa vedota virheeseen. Reklamaatioita koskien virheitä palvelussa käsittelee ja päättää Flowbird Sverige AB, filial i Finland. Jos ja kun reklamaatio hyväksytään tulee Flowbird App hyvittää asiakasta. Jos reklamaatiota ei hyväksytä tulee Flowbird Sverige AB, filial i Finland tiedottaa asiakkaalle tästä ja kertoa syy tähän.

9. Sopimuksen päättyminen

Flowbird Sverige AB, filial i Finlandilla on oikeus heti sulkea asiakkaan pääsyä Flowbird Appiin, lopettaa asiakkaan tili ja/tai irtisanoa sopimuksen heti päättyväksi jos::

 • Asiakas ei täytä maksusitoumuksensa;
 • Asiakas käyttää palvelua sopimuksen vastaisesti tai jos löytyy kohtuullinen peruste uskoa että asiakas ei tule täyttämään velvollisuutensa Flowbird Sverige AB, filial i Finland kohtaan tai pysäköintioperaattoria kohtaan;
 • Tietoa on esiintynyt koskien tekninen tai hallinnollinen tapa koskien tietoturvaa tai on olemassa kohtuullisia syitä epäillä että palvelua käytetään väärin rikollisella ja/tai petollisella käytöksellä tavoitteena manipuloida Flowbird App oman voiton toivossa. 

10. Vastuurajoituksia

Flowbird Sverige AB, filial i Finland ei ole vastuussa vahingoista tai tappioista jos:

 • Tekninen toiminto joka kertoo mitä pitää maksaa Flowbird Sverige AB, filial i Finlandille on epäkunnossa.
 • Käyttöhäiriöitä tapahtuu asiakkaan valitsemassa pysäköinnin maksutavasta Flowbird Appin kautta. Asiakas vastaa ja varmistaa että pysäköinnistä maksetaan kadun / alueen opasteiden mukaisesti.
 • Matkapuhelinverkko tai vastaavia toimintoja eivät toimi.
 • Puhelinoperaattori on muuttanut puhelinpalvelua niin että maksupalvelu ei ole mahdollista.
 • Palvelua on päätetty väärin perustein, mutta Flowbird App on sillä ajankohdalla uskonut että on ollut perusteita toimintaan.
 • Asiakas on antanut väärä aluekoodi/taksa kun pysäköinti on alkanut. Ei ole väliä onko koodi annettu manuaalisesti tai onko koodi saatu applikaation paikannustoiminnon kautta..

Flowbird Sverige AB, filial i Finland ei ole vastuussa vahingosta tai tappiosta joka on aiheutunut lakimuutoksesta, viranomaistoiminnasta, sodasta, sabotaasista,viasta tai toimituksen  myöhästymisestä, puhelinyhteyksestä tai kommunikaatioista tai kuljetuksista, lakosta, boikotista tai muusta olosuhteesta joka ei ole  Flowbird Sverige AB, filial i Finlandin hallinnassa.

Varaus koskien lakko, boikotti ja saarto sovelletaan myös jos Flowbird on kohteena näille toimenpideille. Vahinko tai tappio joka voi syntyä muissa tapauksissan Flowbird Sverige AB, filial i Finland ei korvaa tai hyvitä.

Flowbird Sverige AB, filial i Finland ei ole missään tapauksessa vastuussa epäsuorista vahingoista kuten tulomenetyksestä tai vahinko asiakkaan ja kolmannen osapuolen 

11. Erimielisyydet ja soveltuva laki 

Erimielisyydet koskien tätä sopimusta ja joita ei voida ratkaista sopimalla voidaan tuomioistuiomessa puida. 

Lisäksi asiakkaalla on oikeus viedä erimielisyydet sopimuksesta kuluttajariitalautakuntaan. Lisätietoa löytyy: www.kuluttajariita.fi.

Tämä sopimus noudattaa suomen lakia.

 

Liite – Peruuttamislomake

(Lomake tulee täyttää ja palauttaa ainoastaan jos haluat lopettaa sopimuksen)

Vastaanottaja: Flowbird Sverige AB, filial i Finland

Flowbird Sverige AB, filial i Finland
Kyrkobyvägen 38
66200 KORSNÄS

support@flowbird.fi

Ilmoitan haluavani peruuttaa sopimukseni Flowbird Sverige AB, filial i Finlandin kanssa, koskien seuraavat tuotteet ja palvelut:___________________________________

Tilauspäivämäärä: __.__202__

Päivämäärä jolloin Flowbird Sverige AB, filial i Finland vahvisti rekisteröintini ja sain käyttööni Flowbird Sverige AB, filial i Finlandin palvelut: __.__202__

Nimi: ____________________ ____________________

Osoite: ____________________ ____________________

____________________ ____________________

Allekirjoitukseni (Tarvitaan vain jos lomake täytetään ja lähetetään paperimuodossa):

____________________ ____________________

Päivämäärä: __.__.202__

 

Allmänna villkor

 1. Parter och omfattning

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Flowbird Sverige AB, filial i Finland och kunden som är ansluten till Flowbird-appens betaltjänst för parkering. Flowbird Sverige AB, filial i Finland kan komma att uppdatera dessa villkor för att anpassa Flowbird-appen för att möta förändringar enligt nedan:

 • Teknisk utveckling,
 • Förändring i tillämplig lagstiftning,
 • Förändringar i de regelverk som omfattar digitala betalningar från banker och kortutgivare och/eller andra myndigheter,
 • Administrativa förfaranden eller nya rutiner för informationssäkerhet.

Flowbird Sverige AB, filial i Finland förbehåller sig rätten att fritt pröva kundens ansökan om att ansluta sig till Flowbirdappen. Kunden kan efter Flowbird Sverige AB, filial i Finlands godkännande använda Flowbird-appen för Flowbird app-parkering som erbjuds genom att ladda ner appen eller använda den via webbläsare. Då kunden aktiverar en parkering godkänner kunden dessa allmänna villkor.

Flowbird-appen kan användas vid parkering på gatumark inom hela Norden. [Vid parkering utanför Finland är det en förutsättning för användandet av Flowbirdappen att kunden godkänner de tillämpliga allmänna villkor som gäller i det ifrågavarande landet.]

Tillåtna områden för parkering är uppskyltade med gällande villkor samt taxor och/eller områdeskoder. Det är alltid gatans/områdets skyltning som avgör om parkering kan ske på den aktuella platsen.

 1. Anslutning till Flowbird-appen

Anslutning till Flowbird-appen sker via mobilapplikation, internet eller annat gränssnitt som tjänsten erbjuder. Konsumentskyddslagen (38/1978) tillämpas vid sidan av dessa allmänna villkor.

 1. Betalning av parkeringsavgift via Flowbird-appen

För att kunden ska ha möjlighet att använda Flowbird-appen måste kunden tillhandahålla följande:

 • Ett giltigt telefonnummer
 • Det aktuella fordonets giltiga registreringsnummer
 • E-postadress

Kunden ska välja en giltig betalmetod och registrera de nödvändiga kort- eller kontouppgifterna som krävs för att använda Flowbird-appen.

Om kunden vill utnyttja servicefunktioner i Flowbird-appen (exempelvis att kunden önskar motta automatiskt skickade kvitton efter varje genomfört köp), ska kunden även uppge:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress

Det är kundens ansvar att användaruppgifter och registreringsnummer för fordonet/fordonen alltid är korrekt registrerade i Flowbird-appen. Flowbird Sverige AB, filial i Finland ansvarar inte för felaktigt angiven information under registreringen, oavsett registreringsmetod.

För att påbörja betalning av parkering via Flowbird-appen ska kunden använda de gränssnitt som erbjuds. För att en betalning ska påbörjas måste kunden ange/välja en giltig områdeskod/taxa och välja ett fordon som ska parkeras. Det är kundens ansvar att kontrollera gatans eller områdets skyltning så att parkering kan ske där kunden avser att parkera sitt fordon.

Om kunden använder sig utav en smarttelefon samt Flowbird-appens positioneringsfunktion, ansvarar kunden själv för att försäkra sig om att det förslag Flowbird-appen föreslår stämmer överens med gatans eller områdets skyltning.

Flowbird Sverige AB, filial i Finland ansvarar således inte för fel där kunden har valt/angivit felaktig områdeskod/taxa, exempelvis vid användandet av positioneringsfunktionen i Flowbird-appen.

Priser och avgifter

När parkering har påbörjats accepterar kunden att Flowbird-appen debiterar parkeringsbeloppet, inklusive moms (24 %). Den slutgiltiga parkeringsavgiften beräknas så snart parkeringen avslutas och är en kombination av parkeringstid och taxa för den specifika gatan eller parkeringsområdet. 

I tillägg till parkeringsavgiften tar Flowbird Sverige AB, filial i Finland ut en avgift per transaktion som motsvarar x % av den slutgiltiga parkeringsavgiften, dock minst 0,xx euro per transaktion.

För taxor/områdeskoder med fasta tidsperioder är priset redan bestämt på förhand och debiteras kunden omedelbart. Parkeringar utan fasta tidsperioder avslutas antingen av systemet enligt kundens anvisningar då parkeringen påbörjats eller förlängts, när som helst innan vald sluttid uppnåtts, i enlighet med de rådande maxtidsreglerna för parkering.

För parkeringsområden med möjlighet att parkera längre tid än 7 dygn, gäller alltid att kunden debiteras omedelbart om vald parkeringstid överstiger 7 dygn.

 1. Hantering av personuppgifter

Flowbird Sverige AB, filial i Finland behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla betaltjänst för parkering via app och webbläsare. Personuppgifterna behandlas för identifiering och/eller autentisering för att Flowbird Sverige AB, filial i Finland ska kunna utföra parkeringsövervakning samt nödvändig administration för att upprätthålla Flowbird-appens funktionalitet samt service till dig som kund i Flowbird-appen.

Flowbird-appen administreras av företaget Flowbird Sverige AB och betalningsuppgifterna hanteras av företaget [PayEx AB,] båda på uppdrag av Flowbird Sverige AB, filial i Finland.

[Flowbird Sverige AB och PayEx AB] agerar som personuppgiftsbiträden och förbinder sig genom personuppgiftsbiträdesavtal att skydda uppgifterna samt att inte behandla personuppgifter på annat sätt än enligt Flowbird Sverige AB, filial i Finlands instruktioner.

Kunden har rätt att av Flowbird Sverige AB, filial i Finland begära rättelse av sina personuppgifter om de är felaktiga. Kunden har också rätt att på begäran få ett registerutdrag av personuppgifter rörande dig som behandlas, göra invändningar mot behandlingen samt inge klagomål om behandlingen till Dataombudsmannen. Kunden har även rätt till begränsning av behandlingen.

Ytterligare information om Flowbird Sverige AB, filial i Finlands behandling av personuppgifter finns här: [https://flowbird.fi/legal/privacy-policy/]

 1. Kundens ångerrätt samt enligt nedan angivna begränsningar

Varje enskilt köp i Flowbird-appen omfattas av ångerrätten som framgår av 6 kap. 14 § i konsumentskyddslagen (38/1978). Kunden har rätt att frånträda ett distansförsäljningsavtal genom att meddela tjänsteleverantören om detta på ångerblanketten som finns som bilaga till dessa allmänna villkor eller på något annat entydigt sätt senast 14 dagar efter det att avtalet ingicks.

Vid köp genom Flowbird-appen går kunden med på att tjänsten påbörjas omgående vid bekräftelse av köpet. Ångerrätten gäller enligt följande angivna begränsningar. I de fall tjänsten är fullgjord inom tidsfristen för ångerrätten, det vill säga då parkeringstiden gått ut när kunden tillämpar ångerrätten, går kunden med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten fullgjorts, se 6 kap. 16 § punkt 1 i konsumentskyddslagen (38/1978).

I de fall tjänsten ännu inte är fullgjord då kunden ångrar sitt köp återbetalas kunden i enlighet med 6 kap. 19 § i konsumentskyddslagen (38/1978). Vid utövande av ångerrätten debiterar Flowbird Sverige AB, filial i Finland kunden för de dagar som parkering har pågått. Avgiften motsvarar kostnaden för dygnsbiljett för parkering inom det aktuella taxa/parkeringsområdet eller taxa/områdeskod under varje dag som passerat sedan periodbetalningen påbörjades tills du meddelat Flowbird Sverige AB, filial i Finland att du vill avbryta parkeringen. Resterande belopp makuleras och återbetalas.

[Exempel. Du har köpt 1 månads parkering för 50 euro och önskar ångra köpet från och med dag 6. Då dygnstaxan på det aktuella området är 5 euro, kommer tjänsteleverantören återbetala dig med: 50 euro – 6 dagar * 5 euro = 20 euro. Tjänsteleverantören kommer således debitera dygnstaxa för 6 dagar = 30 euro och beloppet om 20 euro återbetalas.]

Flowbird Sverige AB, filial i Finland återbetalar inte parkeringsavgifter som köpts i misstag, eller som kunden glömt att avsluta.

För det fall kunden avser att ångra sitt köp enligt ovan, ska kunden snarast kontakta Flowbird Sverige AB, filial i Finland via e-post: support@flowbird.fi eller 0207 307 940.

Kunden ska lämna följande uppgifter vid reklamation:

 • Datum och starttid för parkeringen.
 • Fordonets aktuella registreringsnummer.
 • Betald parkeringstaxa.
 • Köpbelopp på det ångrade köpet
 • Kundens sex första och fyra sista siffror på kortet.
 • Betalmetod (Visa, Mastercard).
 1. Kundens ansvar och åtaganden

Kunden ansvarar för att:

 • Om tjänsten inte fungerar eller inte är tillgänglig, förblir det kundens skyldighet att betala med andra godkända betalningsmetoder/system för parkering.
 • Om kundens mobiltelefon inte fungerar, är utan ström eller om kundens mobiltelefonoperatör har problem som innebär att Flowbird-appen inte kan användas på anvisat sätt, ansvarar kunden för att betala för sin parkering genom andra godkända betalningsmetoder.
 • Försäkra sig om att parkeringen har påbörjats genom att titta på statusskärmen i applikationen i smarttelefonen eller genom annan bekräftelse som ges vid start av parkering via webben eller övriga erbjudna gränssnitt.
 • Starta parkeringen med rätt fordon och taxa/områdeskod för den plats där fordonet parkerats.
 • Verifiera sitt köp av parkering i Flowbird-appen på sådant sätt som kundens bank eller kortutgivare kräver.
 • Välja en preliminär sluttid. Kunden kan vid behov avsluta parkeringen i förtid, detta gäller dock inte förbestämda taxor/områdeskoder där tiden och priset är fasta intervaller eller om den valda parkeringen överstiger 7 dygn.
 • Säkerställa att gatans- och/eller områdets skyltning medger att parkering kan äga rum.
 • Hålla Flowbird Sverige AB, filial i Finland skadelös i alla tvister mellan kunden och de företag som representerar den av kunden valda betalningsmetoden som fungerar i tjänsten eller i tvister mellan kunden och mobiltelefonoperatören.
 • Ansvara för att det registrerade betalkortet eller kreditkortet är giltigt samt att det har täckning och inte är spärrat för Internetköp.
 • Ansvara för att uppmärksamma om nytt betal- eller kreditkort behöver registreras innan det gamla kortet upphör att gälla, i annat fall kan Flowbird Sverige AB, filial i Finland komma att stänga kundens tillgång till Flowbird-appen med omedelbar verkan. Detta innebär att kundens konto i Flowbird-appen kommer att inaktiveras och kan endast öppnas igen om ny godkänd betalmetod/kort anges.
 • Kundens mobiltelefon eller annan teknisk utrustning fungerar korrekt och är kompatibel med Flowbird-appen.
 • Vid varje tid ha en uppdaterad applikation eller uppdaterat gränssnitt för att på ett korrekt sätt kunna använda Flowbird-appen.
 • Relevant boendeparkeringstillstånd innehas vid köp av taxa/områdeskod för boendeparkering.
 • Funktionen ”pushnotiser” är aktiverad i Flowbird-appen i de fall kunden önskar få påminnelser eller annan information via den.
 • Positioneringsfunktionen är aktiverad om kunden vill använda sig av GPS-funktionen för att erhålla förslag på taxor/områdeskoder.
 1. Allmänt

Verifikation av transaktioner
Uppgifter om kundens transaktioner finns tillgängliga på kundens personliga sidor som finns på: https://my.flowbirdapp.com/. Kunden kan skriva ut periodiska rapporter från ”Mina sidor” och Flowbird-appen sparar kundens parkeringsuppgifter i minst 12 månader från det aktuella parkeringstillfället.

Parkeringskvitton
Om kunden så önskar, skickar Flowbird-appen parkeringskvitton via e-post när parkering avslutas. Kunden kan själv aktivera/avaktivera dessa funktioner på den personliga webbsidan, alternativt kontakta Flowbird-appens kundtjänst.

Ansvar för åtkomst till kontot
När en kund registrerar sig skickar Flowbird-appen information till den registrerade
e-postadressen. Lösenord erhålls via e-post. Kunden hålls inloggad i tjänsten tills kunden aktivt väljer att logga ut. Efter utloggning krävs ett lösenord för inloggning. Lösenordet används även för att logga in och få åtkomst till den personliga webbsidan via: https://my.flowbirdapp.com

Kunden är ansvarig för all användning av Flowbird-appen och samtycker till att så snart som möjligt meddela kundtjänsten om kunden misstänker att kontot använts av obehörig person eller på annat obehörigt sätt.

Kundtjänst och kontakter med kundservice och Flowbird Sverige AB, filial i Finland

Flowbird Sverige AB, filial i Finlands kundtjänst svarar på frågor kring avtalet och tjänsterna vardagar kl. 8 –16.

Kontaktuppgifter:
Flowbird Sverige AB, filial i Finland
Kyrkobyvägen 38
66200 KORSNÄS

Tfn. 0207 307 940
E-post: support@flowbird.fi

Kunden ansvarar för att information som kunden muntligen eller skriftligen lämnar till Flowbird-appens kundtjänst eller övriga kontaktytor inom Flowbird Sverige AB, filial i Finland, inte anger kompletta betalkortsnummer eller övriga uppgifter från kredit, bank eller betalkort och inte heller annars innehåller känslig information (såsom etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa/sjukdomar, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person).

 1. Reklamation vid fel i Flowbird-appen

Kund som vill reklamera fel i tjänsten ska underrätta Flowbird-appens kundtjänst inom skälig tid (30 dagar) från det att konsumenten upptäckt felet.

I de fall kunden lämnar in en reklamation kommer kundtjänsten att genomföra en utredning och därefter återkomma till kunden med besked. Reklamerar inte kunden fel inom en skälig tid kan kunden förlora sin rätt att åberopa felet. 

Vid reklamation ska kunden tydligt ange felets art. Om detta inte görs på korrekt sätt kan kunden förlora sin rätt att åberopa felet. Reklamationer avseende fel i tjänsten handläggs och beslutas av Flowbird Sverige AB, filial i Finland. Om och när en reklamation godtas ska Flowbird-appens kundtjänst kompensera kunden. Om reklamationen avvisas ska Flowbird Sverige AB, filial i Finland informera kunden om detta och anledningen varför.

 1. Upphörande av avtal

Flowbird Sverige AB, filial i Finland har rätt att omedelbart stänga av kundens tillgång till Flowbird-appen, avsluta kundens konto och/eller säga upp avtalet till omedelbart upphörande om:

 • Kunden inte uppfyller sina betalningsskyldigheter;
 • Kunden använder tjänsten i strid med detta avtal eller om det finns skälig grund att tro att kunden inte kommer att fullgöra sina skyldigheter gentemot Flowbird Sverige AB, filial i Finland eller gentemot parkeringsoperatören;
 • Information har framkommit angående teknisk eller administrativ praxis för informationssäkerhet och/eller det finns skäliga grunder att misstänka att tjänsten missbrukas genom brottslig och/eller bedrägligt beteende i syfte att manipulera
  Flowbird-appen för egen vinning.
 1. Ansvarsbegränsningar

Flowbird Sverige AB, filial i Finland är inte ansvarigt för skador eller förlust om:

 • En teknisk funktion som anger vad som ska betalas till Flowbird Sverige AB, filial i Finland är ur funktion.
 • Driftstörningar uppstår i kundens valda betalsätt för betalning av parkering via Flowbird-appen. Kunden ansvarar för och ska säkerställa att betalning sker för parkering enligt gatans/områdets skyltning.
 • Mobilnätverk eller relaterade funktioner inte fungerar.
 • En telefonoperatör har ändrat telefontjänsten så att betalning via betaltjänst inte är möjlig.
 • Tjänsten har avbrutits av skäl som visar sig vara oriktiga, men Flowbird-appen hade, vid tidpunkten för avbrottet, anledning att tro att det förelåg skäl för åtgärden.
 • Kunden har angett felaktig områdeskod/taxa när parkeringen påbörjas. Oberoende om denna områdeskod angavs manuellt eller om man fått taxakoden via positioneringsfunktionen i applikationen.

Flowbird Sverige AB, filial i Finland är inte ansvarig för skada eller förlust som orsakas av lagbud, myndighetsåtgärder, krig, sabotage, fel eller försening av leverans, telefonförbindelse eller andra kommunikationer och transporter, strejk, bojkott eller andra liknande omständigheter utanför Flowbird Sverige AB, filial i Finlands kontroll.

Förbehållet gällande strejk, bojkott och blockad tillämpas även om Flowbird-appen är föremål för nämnda åtgärder. Skada eller förlust som kan komma att inträffa i andra fall återbetalas inte av Flowbird Sverige AB, filial i Finland.

Flowbird Sverige AB, filial i Finland är inte under några omständigheter ansvarigt för indirekta skador såsom utebliven inkomst eller skada i förhållande mellan kunden och tredje man.

 1. Tvister och tillämplig lag 

Tvister som härrör sig från detta avtal och som inte kan lösas genom överenskommelse kan prövas av finsk allmän domstol enligt rättegångsbalken. 

Därtill har kunden rätt att hänskjuta meningsskiljaktigheten gällande avtalet till konsumenttvistenämnden. Mer information finns på www.kuluttajariita.fi. 

På detta avtal tillämpas finsk lag.

Bilaga – Ångerblankett

(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet)

Mottagare: Flowbird Sverige AB, filial i Finland

Flowbird Sverige AB, filial i Finland
Kyrkobyvägen 38
66200 KORSNÄS 

support@flowbird.fi 

Jag/vi meddelar att jag/vi vill häva det avtal jag/vi ingått med Flowbird Sverige AB, filial i Finland, som gäller leveransen av

följande produkter och/eller tjänster:___________________________________

Beställningsdatum: __.__202__

Datum när Flowbird Sverige AB, filial i Finland bekräftade min / vår registrering och jag / vi fick tillgång till Flowbird Sverige AB, filial i Finlands tjänster: __.__202__

Mitt / Vårt namn: ____________________ ____________________

Min / Vår adress: ____________________ ____________________

____________________ ____________________

Min / Vår underteckning (behövs endast om blanketten fylls och skickas i pappersformat):

____________________ ____________________

Datum: __.__.202__

Skip to content